Kirjallisuutta

Oikeuskäytäntö ja hallinto

Karonen, Petri 2014. Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. SKS, Helsinki.

Karonen, Petri & Marko Hakanen (toim.) 2017. Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720.
https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/sfh.23/

Koivusalo, Esko (toim.) 2005. Talonpoikain laki. Kuningas Kristofferin maanlain (1442) suomennos Caloniuksen kopion mukaisena. SKS, Helsinki.

Letto-Vanamo, Pia (toim.) 1991. Suomen oikeushistorian pääpiirteet. Sukuvallasta moderniin oikeuteen. Jyväskylä, Gummerus.

Moilanen, Mikko 2021. Kohtalona mestauslava: Kuolemanrangaistus Suomessa 1500-1825. Jyväskylä, Docendo.

Olaus Petrin tuomarinohjeet 1500-luvulta (1530-l?)
http://www.fredman-mansson.fi/tuomarinohjeet.htm .

Ylikangas, Heikki 1988. Valta ja väkivalta keski- ja uudenajan taitteen Suomessa. WSOY, Helsinki.

Yhteiskunta ja kulttuuri

Aalto, Seppo 1996. Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina. Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621–1700. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Haapala, Pertti (toim.) 2017. Maakunnan synty. Satakunnan historia V (1550–1750). Satakunnan museo, Porin kaupunki, Satakuntaliitto, Pori.

Kietäväinen-Sirén, Hanna 2015. Erityinen ystävyys. Miehen ja naisen välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 1650–1700). Historian väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6095-7

Lares, Jenni 2020. Alkoholinkäytön sosiaaliset merkitykset 1600-luvun länsisuomalaisessa maaseutuyhteisössä. Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1629-7

Matikainen, Olli 2002. Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500–1600-luvuilla. SKS, Helsinki.

Miettinen, Tiina 2012. Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto.
http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8887-0

Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo, Anneli (toim.) 2003. Suomen maatalouden historia. Osa 1. Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle. SKS, Helsinki.

Vilkuna, Kustaa H. J. 2010. Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850. SKS, Helsinki.