Epäilty sanoo, ettei hänellä ollut mitään riitaa tai erimielisyyttä vainajan kanssa, vaan he olivat seurustelleet ja juoneet yhdessä.

KA Loimaan käräjät 18.3.1689 Ala-Satakunta II KO a4:177-178.

Pelityyli

 

Historiallisuus

Talvikäräjät on historiallinen liveroolipeli, joka pyrkii elävöittämään 1600-luvun suomalaisia käräjiä. Se asettuu osaksi Harmaasusien historiallisten larppien jatkumoa ja noudattaa monista niistä tuttua tyyliä elävöittää historiaa liveroolipelin keinoin: pelinjohto kirjoittaa pelaajille hahmot ja suunnittelee juonikuviot historiaan pohjautuen, pelaajat pukeutuvat 1600-luvun tyylisiin asuihin ja pyrkivät pelaamaan hahmoaan mahdollisimman uskottavasti. Peli pyrkii realismiin, vaikka pelattavuuden ja draaman takia monia menneisyyden ilmiöitä on yksinkertaistettu ja pakattu tapahtumaan samoille hahmoille yhden päivän aikana.

Historia on vahvasti läsnä jo pelisuunnittelusta lähtien, sillä kaikki pelin oikeustapaukset ja siten suurin osa juonikuvioista pohjautuu aitoihin 1600-luvun käräjäkäsittelyihin. Myös hahmot ovat syntyneet näiden oikeustapausten pohjalta. Pelisuunnittelussa hyödynnetään uusimpia tutkimustuloksia 1600-luvun maalaisyhteisöstä ja käräjien toiminnasta, ja koko pelin ajatus on lähtenyt pääpelinjohtaja Jenni Lareksen väitöskirjatutkimuksesta.

Historiallisuus näkyy myös hahmojen sosiaalisessa asemassa. Maatalousyhteisössä valtaa toivat esimerkiksi miessukupuoli, maanomistus tai muu omaisuus, ikä, työkyky ja -taidot, hyvät suhteet ja hyvä maine. Lisäksi aateliset ja papisto olivat lähtökohtaisesti tavallisen talonpojan yläpuolella. “Perinteiset” sukupuoliroolit eivät kuitenkaan tarkoita, että kaikki miehet olisivat kaikkia naisia korkeammassa asemassa. Naisella oli valtaa lastensa, palveluskuntansa ja alempien säätyjen yli sekä yllämainittujen ominaisuuksien perusteella. Käräjillä naisellakin oli valta ajaa omaa asiaansa ja olla todistajana.

Pelissä hahmot edustavat joko miehiä tai naisia, ja viestivät sukupuoltaan myös pukeutumisella: mieshahmot käyttävät housuja ja miesten päähineitä, naiset hametta ja naisten päähineitä. Pelaajan sukupuoli ei kuitenkaan ole pelin kannalta merkityksellinen. Ilmoittautuessa pelaaja voi kertoa, haluaako pelata mies- vai naishahmoa vai kumpaa tahansa.

Pelaajat pukeutuvat hahmolleen sopivaan 1600-luvun elävöityspukuun. Koska peli tapahtuu pääosin sisätiloissa, puvun ei tarvitse olla säänkestävä, mutta kuitenkin aikakauden kaavoihin ja materiaaleihin perustuva. Myös kenkien on noudatettava aikakauden tyyliä. Tarkempia ohjeita löytyy näiden sivujen pukeutumisohjeesta. Lisäksi pukeutumista käsitellään pukutapaamisessa su 28.11.

Raskaat teemat

Pelissä käsitellään rankkoja teemoja ja vakavia aiheita. Osa hahmoista joutuu käräjöimään toimeentulonsa tai henkensä puolesta. Peliin valituissa tapauksissa käsitellään esimerkiksi muinaista aviorikosta, epäiltyä itsemurhaa, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.

Peliin voidaan ottaa myös muutamia alaikäisiä pelaajia, vaikka peli ei ole varsinaisesti suunnattu heille. Pelin raskaimpia teemoja kevennetään nuorten pelaajien osalta, mutta ne ovat silti läsnä. Luotamme tässä huoltajan harkintakykyyn. Alaikäiset pelaajat osallistuvat huoltajan vastuulla ja suostumuksella tapahtumaan.

Pelissä ei käsitellä noituusrikoksia. Pelin tapahtuma-aikaan vuonna 1666 alkaneet Ahvenanmaan noitaoikeudenkäynnit olivat oman aikansa kuriositeetteja, ja vasta seuraavina vuosina noituussyytökset alkoivat yleistyä Suomessa. Kaikenlaisia taikakeinoja käytettiin yleisesti, mutta oikeuden huomion nämä kiinnittivät vasta, jos noituudella oli pyritty vahingoittamaan tai siihen liittyi sopimus paholaisen kanssa. Tällaisia tapauksia pelissä ei ole.

Väkivalta

Osaan hahmoista kuuluu myös väkivallan pelaamista tai sen käsittelyä käräjillä. Taistelun tai kamppailun simulointi ei ole keskeistä sisältöä pelissä.

Lähtökohtaisesti pelissä esiintyvä väkivalta on aseetonta nujakointia, painimista ja retuuttamista. Useimmilla hahmoilla ei ole varsinaisia aseita tai osaamista niiden käyttöön, ja metsästysaseetkin on jätetty kotiin käräjien ajaksi. Muutamilla hahmoilla saattaa olla tylsiä, historianelävöityskäyttöön tehtyjä teräaseita, kuten sotilasmiekkoja. Näitä käyttävät pelaajat sopivat etukäteen aseiden käytöstä.
Ruokailuveitsiä, puukkoja tms. teräviä esineitä ei oteta mukaan edes taistelusimulaatioon.

Joihinkin kamppailuihin saattaa kuulua improvisoituja aseita, kuten tuoppeja tai halkoja. Näitä käyttäessä kaikkien pelaajien on oltava äärimmäisen varovaisia. Ylipäänsä tappeluita käydään hitaasti ja näyttävästi, eikä iskuja anneta perille asti.