Tutkimushanke

 

Talvikäräjät on osa tutkimushanketta, jossa tutkitaan historiallisten liveroolipelien suunnittelua ja pelaajien kokemuksia niistä. Hankkeen tutkijana toimii FT Jenni Lares, joka on myös Talvikäräjien pääpelinjohtaja. Hanke on saanut vuoden tutkimusapurahan Suomen kulttuurirahastolta.

Hanke on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa syksyllä 2021 haastatellaan suomalaisia larpintekijöitä, jotka ovat käyttäneet historiatietoa pelisuunnittelussa. Toisessa osassa keväällä 2022 haastatellaan suomalaisia larppaajia pelikokemuksista historiallisissa larpeissa.

Talvikäräjät-larpin pelaajat täyttävät pelin jälkeen kyselyn pelikokemuksestaan ja harrastuksestaan vastaamalla näitä koskeviin kysymyksiin sekä numeroasteikolla että omin sanoin. Peliin osallistuakseen ei tarvitse olla aktiivinen tai kokenut pelaaja, vaan myös aloittelijoiden vastaukset ovat tärkeitä. Kyselyn linkki lähetetään pelaajille heti pelin jälkeen.

Pääpelinjohtaja ja hankkeen tutkija Jenni Lares on syksyllä 2020 väitellyt historiantutkija ja aktiivinen larppaaja jo parinkymmenen vuoden ajalta. Suurin osa pelissä käsiteltävistä oikeustapauksista perustuu Lareksen 1600-luvun juomakulttuuria tutkineeseen väitöskirjaan sekä tutkimuskirjallisuudesta löydettyihin tapauksiin.